Novinky z Etiopie: jak se daří projektům v Awasse a Arba Minch?

Fakulta tropického zemědělství má v Etiopii široké zastoupení rozvojových projektů pod záštitou České rozvojové agentury. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně řešíme primárně dva projekty realizované v okolí měst Arba Minch a Awassa. Jedná se o „Zavádění ovocného hodnotového řetězce pro zlepšenou výživu a efektivní produkci v Arba Minch Zuria“, a „Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny“.

Oblast Arba Minch Zuria je významným ovocnářským regionem, typickým hlavně produkcí banánů, papáji a manga, které tvoří až 10 % příjmů místních domácnostní. Celá oblast se už v tuto chvíli podílí zhruba 10-15 % na celkové produkci ovoce v Etiopii. Průměrná konzumace ovoce na jednoho obyvatele je přitom pouhých 7 kg ročně. Pěstitelský potenciál Arba Minch Zuria woreda však zdaleka není naplněn. Dostatek srážek a příznivé klima skýtají, na Etiopii, nebývalé možnosti pro kultivaci rozdílných druhů ovoce i zeleniny. Místní zemědělci se ale potýkají s velkými posklizňovými ztrátami (až čtvrtina sklizně v případě manga) a většinu své produkce prodávají ihned, pouze v čerstvé formě. Diverzifikace pěstovaných druhů a odrůd, vhodné udržitelné zemědělské praktiky spolu s lepšími možnostmi skladování/prodeje zpracovaných produktů by tak mohly zásadním způsobem pomoci v rozvoji oblasti a přispět k celkovému zlepšení výživy v celé Etiopii.

Awasské jezero a jeho okolí se dloudobě potýká s půdní erozí, znečišťováním krajiny i neudržitelným půdním managementem, což vede k celkovému poškození životního prostředí a degradaci krajiny. V důsledku odlesnění a intenzivní pastvy se obnažily svahy nad jezerem, které kvůli sesuvům půdy ohrožují životy místních obyvatel a zároveň způsobují zanášení jezera. Cílem projektu v Awasse je proto vybudování funkční ochrany jezera, rehabilitace degradovaných území zalesňovacími a protierozními opatřeními, oživení městských parků a zavedení inovací pro udržitelné zemědělství.

Uprostřed hlavní mangové sezony v Arba Minch, jsme se zaměřili hlavně na monitoring nově založených ovocných školek a matečních sadů, vymýšlení konceptu pilotních produkčních plantáží a domluvu odborné spolupráce s univerzitou v Arba Minch, jejíž zapojení bychom rádi rozšířili i nad rámec projektových aktivit. Navázali jsme spojení s Melkassa Research Center, které by mělo dodat sazenice moderních variet manga, avokáda i nových druhů, které plánujeme zavést do produkce. Nepříjemně nás ale překvapil výskyt choroby mango white scale, způsobené škůdcem Aulacaspis tubercularis, který plošně napadá mangové sady. Snad se nám i s pomocí místní univerzity podaří dostat situaci pod kontrolu!

Naproti tomu v Awasse, zdá se, funguje vše bez větších komplikací, až na složitosti v administrativě, ale s tím se při práci v Africe musí počítat. V rámci ČZU projektových aktivit jsme se věnovali plánovanému založení demonstračních agrolesnických ploch založených na kombinaci plodin, hlavně zeleniny a banánů, s bambusem, který bude sloužit jako ochranný pás na březích jezera. Dále, se ve spolupráci s místními spolupracovníky, chystáme školení farmářů na diverzifikace pěstovaných plodin v domácích zahradách.

Další výjezd do Etiopie, zaměřený hlavně na zpracování a posklizňové úpravy ovoce, je plánovaný na červenec. Držte nám palce, ať se podaří, i přes nejistou situaci v ČR a ve světě, odjet!

Autor: Ing. Anna Maňourová, doktorandka z katedry tropických plodin a agrolesnictví

Pokud vás projekty zaujaly, přečtěte si i starší aktualitu z terénu ZDE nebo se podívejte na naše další rozvojové projekty.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.