Dodávka březích jalovic zemědělcům v severovýchodní Bosně

Cílová země: Bosna
Koordinátor projektu: Bohumil Havrland
Projektový tým: Pavel Pavlík, Pavel Vyskočil, Daniela Lukešová
Partneři projektu: GGMP, s.r.o. a ČZU v Praze
Donor: Česká rozvojová agentura
Doba realizace: 2011 - 2014

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vyhovění požadavkům veřejnosti, což je dodání březích jalovic českého červenostrakatého skotu partnerským organizacím, které zastupují malé rolníky v jihovýchodní Bosně. Tři partnerské organizace - dvě zemědělská družstva ("Agrotim" a "Prunus") a nevládní organizace "Centrum pro podporu a rozvoj" (CRP), jsou formálními příjemci zásilky březích jalovic. Výše uvedené organizace představují 102 zemědělců, jejichž aktivity se speciálně zaměřují na produkci mléka.

Výsledky projektu:

  • Dodávka 402 březích jalovic konečným příjemcům (Agrotim, Prunus a CRP) podle harmonogramu dodávek během tří let (2011 - 2013);
  • Pojištění zdraví zvířat během dodávky, organizace karantény podle požadavků přijímající země a bezproblémové předání zvířat konečnému příjemci (bosenští zemědělci).

Kontakt: Bohumil Havrland, havrland@ftz.czu

Další články v rubrice

English ☰ Menu