Zvyšování vědecko-výzkumných kapacit a podpora vzdělávání na Mostarské univerzitě a na Univerzitě Džemala Bijediče v Mostaru

Cílová země: Bosna a Hercegovina
Koordinátor projektu: Iva Kučerová
Partneři projektu v Bosně a Hercegovině:

Univerzita v Mostaru, Univerzita Džemala Bijediče v Mostaru

Rozpočet: 2.000.000,- Kč
Donor: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Doba realizace: 2020 - 2021

 

Cílem navrhovaného projektu je zlepšení úrovně vědecko-výzkumných dovedností a kvality výuky na Fakultě zemědělství a potravinových technologií na Mostarské univerzitě a Agro mediteránní fakultě Univerzity Džemala Bijediče v Mostaru prostřednictvím implementovaných aktivit a realizovaných výstupů, které se zaměří především na realizaci specializovaných vzdělávacích kurzů. Cílem projektu je zvýšit výzkumné a vědecko-pedagogické dovednosti akademických pracovníků a studentů na obou zainteresovaných fakultách o a dále připravit společné vědecké publikace formou článků. Projekt navazuje na zkušenosti z realizace předešlých projektů v Bosně a Hercegovině a tím tak rozšiřuje, prohlubuje činnost vedoucí k  plnohodnotnějšímu provázání partnerských univerzit.

Další články v rubrice

English ☰ Menu