APPLY HERE

Češi pomáhají rozvíjet bioplynové stanice ve Vietnamu

Vysoké emise skleníkových plynů jsou bohužel stále aktuálním a palčivým tématem, stejně jako energetické zdroje. K řešení situace by měly pozitivně přispívat bioplynové stanice.

Obecně řečeno, metan patřící do skupiny skleníkových plynů, který ve vysoké míře vzniká při živočišné výrobě, se v bioplynové stanici spálí, a navíc se použije jako zdroj energie. Sníží se tak emise metanu, ale také dalších skleníkových plynů, které vznikají při spalování paliv. Problematikou dopadu zavádění bioplynových stanic na životní prostředí se zabývá doktorand Ing. Marek Jelínek z Biogas Research Team (pod vedením doc. Ing. Hynka Roubíka, PhD.) na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, který se v srpnu vrátil z tříměsíční stáže ve vietnamském městě Hue a jeho okolí.

Přečtěte si celý rozhovor a prohlídněte si fotografie zde.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

We use cookies on the web presentations of the Czech University of Life Sciences Prague (under the czu.cz domain). These files give us ways to serve our services better and help us analyze site performance. We can share information about how you use our sites with our social media, advertising, and analytics partners. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can change or revoke your consent at any time.