APPLY HERE

Integrated Farming III

Cílová země: Zambie
Koordinátor projektu: Vladimír Verner, Jan Staš
Projektový tým: Radim Kotrba, Miloslav Petrtýl (FAPPZ), Zbyněk Polesný,
Partneři projektu: Mendelova univerzita v Brně (hlavní realizátor, ČR), Holistic Solutions (ČR)
Donor: Česká rozvojová agentura
Doba realizace: 2022 - 2024

 

Cíl projektu:

Zvýšit příjem drobných a středních farmářů pomoci´ zaváděni´ a rozvoje integrovaného přístupu k farmaření v Západní provincii Zambie, a přispět tak ke zvýšení životních standardů místních obyvatel. Malí a střední farmáři v Západní provincii zvýší zemědělskou produkci a produktivitu prostřednictvím implementace udržitelných zemědělských praktik.

Výstupy projektu:

1. Cíloví farmáři a stakeholdeři mají vybudované kapacity v oblasti integrovaného přístupu a zvyšování zemědělské produkce

2. Cíloví farmáři zvýšili udržitelnou rostlinnou a živočišnou produkci při udržitelném hospodaření s krajinou

3. Cíloví farmáři mají lepší přístup k produkčním a zemědělským vstupům i napojení na trh

4. Cíloví farmáři mají lepší přístup ke kvalitnějšímu zemědělskému poradenství

Cílovou skupinu tvoří 800 malých a středních farmářů/farmářek celkem ve 4 distriktech (tito již vybraní v první fázi projektu), 18 terénních pracovníků lokálních ministerstev zemědělství a hospodářských zvířat (pracovníci pro rostlinnou produkci, asistenti v oblasti chovu hospodářských zvířat, veterinární asistenti, pracovníci oddělení lesnictví), ministerstva pro komunitní rozvoj (terénní pracovníci pro práci s komunitou), ministerstva zdravotnictví (terénní nutriční pracovníci), 8 komunit pro zavádění holistického managementu a 4 kooperativy či formální/neformální asociace a skupiny.

Konečnými příjemci projektu je zemědělské obyvatelstvo Západní provincie, žijící a hospodařící v dotčených částech 4 distriktů, které čítá přibližně 2 500 domácností, což je cca 12 500 obyvatel včetně dětí.

Kontakty:

  • Vladimír Verner, faremní systémy a hodnotové řetězce (vernerv@ftz.czu.cz), přečtěte si rozhovor (nejen) o našich projektech v Zambii s Vladimírem Vernerem ZDE
  • Zbyněk Polesný, inovace pro udržitelné zemědělství a lokální zdroje obživy (polesny@ftz.czu.cz)
  • Jan Staš, zakládání rybochovných zařízení, vhodné technologie zpracování ryb (stas@ftz.czu.cz) 
  • Radim Kotrba, včelařství, chov drůbeže a koz (maugli46@volny.cz)

Další články v rubrice

English ☰ Menu

We use cookies on the web presentations of the Czech University of Life Sciences Prague (under the czu.cz domain). These files give us ways to serve our services better and help us analyze site performance. We can share information about how you use our sites with our social media, advertising, and analytics partners. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can change or revoke your consent at any time.