1. veřejná soutěž Program Prostředí pro život, podprogram 1 a 2 (MŽP ČR, administrace TA ČR)

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
19.09.2019
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Hlavním cílem programu je podporovat návrhy projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života české společnosti. Výstupy, výsledky a dopady z podpořených projektů zejména napomohou identifikaci skutečných rizik pro životní prostředí a navržení efektivních opatření pro jejich prevenci či odstranění jejich následků a tím zkvalitnění života obyvatel ČR. 

Tato veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

  • Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu (zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné zejména ve veřejné správě);
  • Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (přispívá ve střednědobém a dlouhodobějším výhledu k technologickým změnám a změnám technik, které budou sloužit k naplnění strategických záměrů v resortu životního prostředí dle jeho strategických dokumentů).

Alokace výzvy: podprogram 1 na 1 projekt max. 20 mil. Kč; podprogram 2 na 1 projekt max. 30 mil. Kč
Výše dotace: podprogram 1 = 152 mil. Kč; podprogram 2 = 277 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: podprogram 1 až 100 %, podprogram 2 až 90 %
Doba realizace: podprogram 1 = 12-36 měsíců, podprogram 2 = 24-48 měsíců
Předkládání projektových žádostí: do 19. září 2019

Interní termín: pro podání návrhu projektu pondělí 16. září 2019, pro potřebné konzultace k projektu (např. rozpočet) do pátku 13. září 2019 do 12:00 hod. 

Pro více informací a podání návrhu projektu se prosím obracejte na slechtovak@rektorat.czu.cz

English ☰ Menu